ETT: – Som biskop er to ting viktig: På den ene siden skal vi ivareta læren. På den andre siden har vi et ansvar for enheten, sier biskop Stein Reinertsen i Agder og Telemark bispedømme.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Enhetsbiskopen