ÅPENBARING: Når Jesus fødes som et barn, er dette et uttrykk for Guds evige natur, sier Svein Rise, som har forsket på treenig teologi i en akademisk mannsalder.  Foto: Adobe Stock

Julemysteriet som har fengslet de lærde i årtusener

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)