I FAMILIE: Marie Grastveit kjemper mot likekjønnet ekteskap. Svogeren Leif Magne Grastveit er homofil og ønsker å gifte seg i kirken.  Foto: Alice Tegle

Marie kjemper mot likekjønnet ekteskap. Svogeren Leif Magne er homofil og vil gifte seg i kirken

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)