SJØLVGJORT: Eyvind Volle har ikkje berre designa og laga produkta sine, men også innreia butikken. Han jobbar heilt åleine og tek hand om alt frå design og produksjon til marknadsføring og økonomi.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

Lager norsk luksus av israelsk tre

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)