NETTVERK: På Normisjons generalforsamling kom noen av de mest interessante utspillene – om temaet er organiseringsform og strategi. Landstyreformannen uttalte at han opplever Normisjon mer som ett nettverk enn en organisasjon. Hva betyr det i tilfelle? spør Kristian Lande.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Mer misjon eller kaos?

Prest er opprørt over sentralstyrt kirke

kirkeordning

Prest Sverre Langeland reagerer på at kirken skal organiseres på en «toppstyrt» og «administrativt tung» måte. – La heller menighetene utfolde seg, sier han.