FORVANDLING: I 20 år har Lydia drevet leseopplæring og arbeidstrening blant marginaliserte kvinner. Slik kan de forsørge seg selv og blir mindre sårbare for utnytting. – Men det viktigste er å nå kvinnene med Guds ord, sier Lydia. Det er da den store forvandlingen skjer.  Foto: Kari Fure

Eks-muslim: «Hva er en korrekt kristen måte å slå kona på?»

KrF er KrF uansett

Samfunn

KrF er inne i en krevende tid, og det er også vi i KrFU. Prosessen som er valgt for å bestemme veivalg, er åpen og ekstern, og mye av debatten foregår i mediene. Da er det lett at situasjoner tilspisser seg litt ytterligere.

KrF taper i møte med venstresida

debatt

I møte med høgresida kan KrF flagge alle dei viktige sakene sine. Men opp mot venstresida må dei tone ned støtte til Israel, abortspørsmål, reservasjonsrett og kristendommen sin plass i samfunnet.

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.