FORVANDLING: I 20 år har Lydia drevet leseopplæring og arbeidstrening blant marginaliserte kvinner. Slik kan de forsørge seg selv og blir mindre sårbare for utnytting. – Men det viktigste er å nå kvinnene med Guds ord, sier Lydia. Det er da den store forvandlingen skjer.  Foto: Kari Fure

Eks-muslim: «Hva er en korrekt kristen måte å slå kona på?»

Bibelbasert om ekteskapet

bokanmeldelse

Denne boken har viktige 
anliggender å gi både til dem som ønsker 
å gå inn i et ekteskap, men like meget 
til dem som er i et ekteskap, eller vurderer 
å gå ut av det samlivet de har sagt ja til.

Korleis ein har forvalta livsgåvene

bokanmeldelse

Det er ei fryd å lesa «Jordmor på jorda», både språk og forteljarstil grip tak i deg på ein måte som gjer deg delaktig i levd menneskeliv.