VENNSKAP: Han Solo sammen med wookieen Chewbacca, bare kalt Chewie.  Foto: Jonathan Olley, Disney

Kjærlighet på flukt

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)