STØRRELSE: Ant-Man og Wasp kan endre størrelse på et blunk, og her har Ant-Man vokst til en størrelse som truer med å ta livet av ham. 
  Foto: Ben Rothstein, Marvel Studios

Vi henger alle sammen, rent kvantemekanisk

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)