LÆRERIKT: Knut og Elly Lauritzen sier at de har lært mye av barna sine. Her er de sammen med tvillingene, Filip og Christoffer.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Slik oppdro de en barneflokk på ti – hvorav to har Downs syndrom

Frå bedehus til departement

NY REGJERING

Den nye utvikingsministeren Dag Inge Ulstein har den første leiarerfaringa si frå Norsk Luthersk Misjonssamband.

Slik er vår Gud

andakt

Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.