OPPSUMMERING: Seminaret har vart i tre dager. Nå er det tid for en oppsummering av hva de har lært. Tsegahun Assefat (i lyseblå skjorte) leder barne- og ungdomsavdelingen i Mekane Yesus-kirken.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Kurser unge i verdens største kirke

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).