REGULERT: Skilsmisser var regulert i moseloven, men Jesus viser til at Guds vilje er at ekteskapet ikke skulle brytes.  Foto: Zoinierek, Fotolia

Det skal mennesker ikke skille