IDENTITET: Selv om Mark Meynell har innstilt seg på at depresjon er noe han må forvente å kjempe med gjennom livet, er han oppfatt av at diagnosen ikke skal bli selve identiteten hans.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

Depresjon tvang ham til å slutte som prest

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)