MYE ØVING: Døveprest Inge Sørheim er i full sving med å lære seg tegnspråk. Det må mye øvelse til for å få språket til å sitte.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Inge vil tale for døve ører

Juleforkynnelse for naboene

andakt

I år håper jeg at julepredikantene vil lære av den sangen: Kom til saken, både for deres skyld som bekjenner troen og for naboenes skyld.

Juleforkynnelse for naboene

andakt

I år håper jeg at julepredikantene vil lære av den sangen: Kom til saken, både for deres skyld som bekjenner troen og for naboenes skyld.