HANDIKAP: Mange som har et synlig handikap eller lidelse kan føle det vanskelig å komme inn i kristne sammenhenger, sier mastergradsstudent Asbjørn Gabrielsen. Han fikk toppkarakter for sin oppgave om sykdom og helbredelse i kristne menigheter.  Foto: Gemena communication

Setter aksept foran helbredelse

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.