VITNESBYRD: Nabeel Qureshi kom til tro på Jesus etter å ha undersøkt det historiske grunnlaget for islam og kristen tro.  Foto: RNS

– Vitnet om Jesus Kristus med en sjelden autoritet

KrF Kvinner vil forbli i opposisjon

krfs veivalg

Ingen av regjeringsalternativene fikk flertall i en avstemning gjort blant delegatene på KrF Kvinners landsmøte søndag. Majoriteten vil forbli i opposisjon.