VITENSKAP: Kjent motiv fra møtet der prins Filip forsøkte å få Martin Luther og Ulrich Zwingli til å bli enige om synet på brødet og vinen i nattverden. Blant de tilstedeværende var Andreas Osiander, som senere gav ut Kopernikus berømte skrift om himmellegemenes bevegelser.  Foto: Juulijs, Fotolia

– De omfavnet vitenskapens fremskritt