SAMTALE: Menigheter bør være flinke på å legge til rette for at mennesker får fortelle sin livshistorie. Dette kan hjelpe en til å bli klar over hva som preger selvbilde og danner identitet, mener stipendiat Einar Edland.  Foto: Yayimages

– Ærlighet skaper kjærlighet

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?