OPPBYGD: Framstillinga er svært tydeleg i forholdet til islam og andre religionar, og det at kristen forkynning og bøn er i Jesu namn. Det er berre til å lesa og verta orientert og oppbygd, skriv Johannes Kleppa. Bileter er frå Håpets festival i Oslo spektrum i november. 
  Foto: Odd Mehus

Tydeleg frå Graham

Skatten

andakt

For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Matt 6:21

Skatten

andakt

For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Matt 6:21