HOLOCAUST: Årets viktigste bok? Sekser på terningen? Gjerne begge deler. Men jeg opplever det nesten bare som ord og tall som blir fattige i denne sammenhengen, skriver Paul Odland. Bildet er fra fjorårets markering av Holocaustdagen i Oslo.  Foto: Jon Olav Nesvold, NTB Scanpix

Storverk om det norske Holocaust

Selv om det blir bråk

nyhetskommentar

Det er verken forskningsfronten eller folkemeningen som avgjør hvorvidt Jesus Kristus faktisk og fysisk stod opp fra de døde.

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).