LOVSANG: Sannhetens ord er kjent både for musikken og for engasjementet for Israel. Her er sangere og musikere i aksjon under et israelmøte.  Foto: Dagen-arkiv

Sannhetens Ord Bibelsenter og Dagen

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)