BANNSKAP: «Kvifor, gode Samlaget, gode redaktør Kråkevik, gode ansvarlege redaktør Tveten, skal de ha med ein artikkel som er så proppa med bannskap?» skriver Paul Odland. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Juleroser med kvasse torner

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)