HÅP: Er Hellemo dommedagsprofet? Nei, grunnleggende sett har han håp. For Gud stiller seg bak sin skapning. Og der Gud finnes, der er det liv, skriver Bård Hauge.  Foto: Foto: Fotolia

Innsiktsfullt om gudløsheten

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)