NYOMSETJING: Hans-Olav Mørk i Bibelskeskapet meiner apokryfane er ein viktig del av norsk bibeltradisjon, sjølv om desse bøkene mykje har vore gløymde i eit par generasjonar.  Foto: Stein Gudvangen, KPK

Ikke lenger skjult

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)