KILDER: Herlands analyser bygger på offentlige statistikker og skriftlige kilder. En svakhet ved boka er imidlertid mange ­gjentagelser, overdrivelser og generaliseringer, skriver Jon Kvalbein.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Et oppgjør med kulturliberalismen