DAVKINS: «I sin negative omtale av kristen tro, er Tunstad fullt på høyde med ateisten Richard Dawkins (bildet). Nå svelger ikke Tunstad Dawkins på alle områder. Han vil ikke snakke om «det egoistiske genet» eller om «memer». Det er bra. Men han deler Dawkins fnysende forakt for alle som kan påstå at livet og mennesket har et guddommelig opphav og at det finnes en mening med tilværelsen», skriver Jon Kvalbein.  Foto: Andrew Winning

En ateistisk virkelighetsforståelse

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.