PIETISME: «Kaj Skagen legg stor vekt på pietistisk kristendom i forklaring av norsk kultur, men også på mystikk og antroposofi», skriv Johannes Kleppa. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Ei annleis og utfordrande noregshistorie