PIETISME: «Kaj Skagen legg stor vekt på pietistisk kristendom i forklaring av norsk kultur, men også på mystikk og antroposofi», skriv Johannes Kleppa. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Ei annleis og utfordrande noregshistorie

Kristiansand KrF velger høyresiden

krfs veivalg

Flertallet i Kristelig Folkepartis største lokallag, Kristiansand, har på det ekstraordinære årsmøtet stemt for at de velger høyresiden og dagens regjering.