PIETISME: «Kaj Skagen legg stor vekt på pietistisk kristendom i forklaring av norsk kultur, men også på mystikk og antroposofi», skriv Johannes Kleppa. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Ei annleis og utfordrande noregshistorie

Ho lagar julestove i stabburet

NORDFJORD

Tidligere sangevangelist åpner julestabburet på gården for å skape julestemning år etter år. Men julepynten er ikke det viktigste for henne.