SALT: Øystein Gjerme (bildet) kunne nok ha lykkes i å bygge opp ulike slags organisasjoner. Men det er ikke dét som er poenget med Salt. Et av de mest interessante avsnittene i boken er der han drøfter kirkevekst-tenkningens begrensninger, skriver Tarjei Gilje. 
  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Disipler, ikke kunder