SALT: Øystein Gjerme (bildet) kunne nok ha lykkes i å bygge opp ulike slags organisasjoner. Men det er ikke dét som er poenget med Salt. Et av de mest interessante avsnittene i boken er der han drøfter kirkevekst-tenkningens begrensninger, skriver Tarjei Gilje. 
  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Disipler, ikke kunder

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.

Hareide møtte motstand og ros

ålesund

Fylkesleder i Møre og Romsdal KrF sier partileder Knut Arild Hareide ble godt mottatt i Ålesund, selv om et flertall i fylkeslaget trolig er uenig med han.

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.