DIALOG: Jeg leste boka som ei dialogbok, der intensjonen er opplysning om egen tro og lytting til den andres. På dette planet tenker jeg boka er ukontroversiell, skriver Bård Hauge. Bildet er fra en samtale om boken under Olavsfestdagene i Trondheim. Til høyre forlagsredaktør Åste Dokka i Vårt Land Forlag.  Foto: Simon Eidesvik

Dialogbok eller andaktsbok?

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)