HYRDE: Fra en side kan man spørre om ikke Dag Øivind Østereng (bildet) svikter prestekallet når han går ut av Den norske kirke. Hva skal de gjøre, de som blir igjen? Selv ser han det nærmest motsatt, at det er nettopp som prest han bryter opp og viser vei til andre beitemarker, skriver Tarjei Gilje.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

«Du skal følge meg»

Juleforkynnelse for naboene

andakt

I år håper jeg at julepredikantene vil lære av den sangen: Kom til saken, både for deres skyld som bekjenner troen og for naboenes skyld.

Juleforkynnelse for naboene

andakt

I år håper jeg at julepredikantene vil lære av den sangen: Kom til saken, både for deres skyld som bekjenner troen og for naboenes skyld.