TIL INDIA: Hvert år tar lederne i «Hearts of Mercy» med seg en liten gruppe støttespillere til India. Dette bildet er tatt sammen med barn fra barnehjemmet «Santvana».  Foto: Privat

– Små frø blir til store mirakler

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).