VALG: Fremover vil mennesker bli stilt på mange valg. Morten Dahle Stærk mener Staten gjemmer seg bak individets frihet i mange spørsmål.  Foto: Ewout Paulusma, Unsplash

Assistert tilblivelse og assistert avslutning?

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)