VALG: Fremover vil mennesker bli stilt på mange valg. Morten Dahle Stærk mener Staten gjemmer seg bak individets frihet i mange spørsmål.  Foto: Ewout Paulusma, Unsplash

Assistert tilblivelse og assistert avslutning?

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)