TAKKNEMLIGE: Torjus Vierli og Hildegunn Garnes Reigstad er takknemlige for at de kan fortsette livet sammen. Ting kan plutselig skje, de går ikke rundt og er redd for at noe skal inntreffe.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Takker for livet sammen

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)