OGSÅ I KINA: - I Kina trykkes det fire millioner bibler hvert år, og det er stor etterspørsel etter boken, sier Bernt Greger Olsen, som her deler ut Bibelen i Henan.  Foto: Hans Johan Sagrusten

Ambassadør for verdens mest solgte bok

Mat

andakt

Bibelen meir enn 
bokstavar og ord,/ 
Bibelen er i frå Gud./ 
Bibelen kan gje deg 
meir enn du tror. 
Bibelen Guds ferdigdekka bord.