RETREAT: Oppe i åssiden, sør-vest i Wales, ligger bønne- og retreatstedet Ffald-y-Brenin.  Foto: Therese Bergøy Johansen

Strømmer av nåde fra Wales

KrF Kvinner vil forbli i opposisjon

krfs veivalg

Ingen av regjeringsalternativene fikk flertall i en avstemning gjort blant delegatene på KrF Kvinners landsmøte søndag. Majoriteten vil forbli i opposisjon.