ILLUSTRASJONSBILDE: Sinai-fjellet der Moses mottok de ti bud. Foto: Fotolia

Røst

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)