OLJE HJULENE: En positiv egenskap Bibelen framhever gjør fellesskap mellom mennesker mye lettere, skriver diakon Ivar Gjerdi.

Olje på tørre hjul

Kristiansand KrF velger høyresiden

krfs veivalg

Flertallet i Kristelig Folkepartis største lokallag, Kristiansand, har på det ekstraordinære årsmøtet stemt for at de velger høyresiden og dagens regjering.