KRAFT: – Kirken er kraftstasjonen, for der er fellesskapet og der lover Gud å være tilstede. Hvis vi er tilstede da? Hvis vi har tid til ham i våre stramme kjøreplaner, om vi har ro til å vente? skriver Torbjørg Oline Nyli.  Foto: Fotolia

Lever vi ved Ånden, 
så la oss også vandre i Ånden

Slit med å få unge til å snakke om tru

tro

– Tru er for mange litt privat, og det har alltid vore noko stigmatiserande å vere kristen, seier Mari Tesdal Hinze som har vore Tensing-leiar i mange år. Det vil ho gjerne endre på.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.