KRAFT: – Kirken er kraftstasjonen, for der er fellesskapet og der lover Gud å være tilstede. Hvis vi er tilstede da? Hvis vi har tid til ham i våre stramme kjøreplaner, om vi har ro til å vente? skriver Torbjørg Oline Nyli.  Foto: Fotolia

Lever vi ved Ånden, 
så la oss også vandre i Ånden

Slik er vår Gud

andakt

Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.