DET LILLE: – Bibelen er full av historier om de som satset det lille de hadde og fikk se Gud gjøre storverk med det! En liten gutt gav nisteboksen sin, og Jesus gjorde det om til lunsj for over 5000 mennesker, skriver Torbjørg Oline Nyli.  Foto: Adobe Stock

Jesus forteller en lignelse 
om forvaltning i Matt 25

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)