KASTER SEG UT: – Barna kaster seg ut og regner med å bli tatt imot. Sånn ønsker Gud at vi skal være med Han, skriver Torbjørg Oline Nyli.  Foto: Fotolia

Hvis barna er de største i Guds rike

KrF og Sp har mykje felles

synspunkt

I aukande grad ser eg at det opnar seg større rom for gjennomslag i denne typen verdisaker saman med Sp og Ap. Eg trur ikkje det blir enkelt, og kanskje vil forhandlingar vise at det ikkje går. Men eg meiner KrF, som sentrumsparti, må kunne prøve.