Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Frigjort til frihet

Et lys for deg

andakt

«Tenn meg, Jesus, la meg være hver en dag et lys for deg».