Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Fakta bekrefter, men troen avgjør

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).