HÅP: – Hva er større enn å eie sjelefred, en god sam­vittighet og et levende håp! spør Kjell Hagen  Foto: Fotolia

En komplett omsorg

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?