FEMTI: – Pinse betyr «den femtiende» og handler om det som skjer femti dager etter påske: Den Hellige Ånd utøses. Mennesker kommer til tro på Jesus. Liv blir forvandlet!, skriver Dag Martin Østevold.  Foto: Fotolia

Da pinsefestens dag kom…

En svakhet for liv som gror

abort

Våre politikere har fjernet alle rettigheter for fosteret før 12. uke. I stedet for å gjøre det lettest mulig å bære fram barnet, vil man gjøre det lettest mulig å fjerne det.

«Han er bror min!»

I fokus

Me nordmenn elskar statistikk, og aller helst når den fortel oss at me og vår nasjon er mellom dei aller beste. I velferd og lykke, eller i idrett. Og slik har me tenkt å ha det, lenge enno.