MER TID: – Å omtale sommerukene som en åndelig tørketid blir helt feil. Tvert om, da kan de fleste av oss avsette mer tid til personlig bibelstudium og bønn. I tillegg er det mange stevner og festivaler med mye god undervisning, skriver Kjell Hagen.  Foto: Fotolia

Brød fra himmelen

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.