Søster Else-Britt (t.h.) er en norsk domikaner og teolog. Hun trådte inn på Katarinahjemmet i 1971. Her sammen med en av de frivillige under åpen dag i klosteret. Foto: Håvard Lied  Foto: Håvard Lied

Nonner åpnet klosterdørene i Oslo

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)