UTE: – Når eg går tur og ser ein fin mann eller dame på rundt 50 år, tenkjer eg: Det kunne ha vore mitt barn, seier kvinna.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

50 år etter aborten sørger ho framleis

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)