UTE: – Når eg går tur og ser ein fin mann eller dame på rundt 50 år, tenkjer eg: Det kunne ha vore mitt barn, seier kvinna.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

50 år etter aborten sørger ho framleis