INSPIRASJON: David er oppgitt som forfatter for mange av salmene i Salmenes bok. Blant dem er salme 23.  Foto: Genotar1, Fotolia

Salmer basert på Salmene

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)