LUKAS: Plutselig, litt ut av det blå, skriver Lukas om Veien i Apostlenes gjeringer. Hvor tar han det fra? Foto: Hugues de Buyer-mimeure/Unsplash

Veien blant alle veiene

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.