MISJONÆR: Marianne Thormodsæter (24) fra Halsnøy i Sunnhordland skal innviast til misjonær under UL på Randaberg fredag.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

No blir Marianne (24) misjonær

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)