LØSNINGSORIENTERT: – Noe av det jeg liker best ved jobben er at jeg får bruke mine skapende evner i kombinasjon med at jeg må drive med problemløsing, sier Hildegunn Haugen.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Hun drømmer om 
å skape gode byer

Kristiansand KrF velger høyresiden

krfs veivalg

Flertallet i Kristelig Folkepartis største lokallag, Kristiansand, har på det ekstraordinære årsmøtet stemt for at de velger høyresiden og dagens regjering.